Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mong được gặp lại bạn."

Dịch:I hope to see you again.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Oliver-Queen1608

phải ghi là "Tôi mong được gặp lại bạn" mới đúng chứ. Dịch vậy thì ghi "Hope to see you again" cũng đúng vậy.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng709002

It must be Hope to see you again, not I hope to see you again. I have no idea how this sentence is translated like this.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhH78266

Thiếu chủ từ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Whish see you again có được không vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrTom16

Đáp án hope to see you again vẫn đúng nhé add

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhAn2010

dịch: tôi mong gặp lại bạn

4 tuần trước