"Mong được gặp lại bạn."

Dịch:I hope to see you again.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Oliver-Queen1608

phải ghi là "Tôi mong được gặp lại bạn" mới đúng chứ. Dịch vậy thì ghi "Hope to see you again" cũng đúng vậy.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng709002

It must be Hope to see you again, not I hope to see you again. I have no idea how this sentence is translated like this.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhH78266

Thiếu chủ từ

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Whish see you again có được không vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrTom16

Đáp án hope to see you again vẫn đúng nhé add

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhAn2010

dịch: tôi mong gặp lại bạn

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.