Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mở cửa ra."

Dịch:Open the door.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
  • 25
  • 553

Sao lai phai them mao tu vay ....khong hieu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhThai4

tại sao không được "OPEN UP THE DOOR"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tieunh0c

"turn on the door" sao câu này không đúng v ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vdongold
Vdongold
  • 14
  • 11
  • 6
  • 3
  • 2

Nhớ câu: Open your book :)

1 năm trước