"Mở cửa ra."

Dịch:Open the door.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LKhanh4

Sao lai phai them mao tu vay ....khong hieu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhThai4

tại sao không được "OPEN UP THE DOOR"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tieunh0c

"turn on the door" sao câu này không đúng v ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vdongold
  • 14
  • 11
  • 6
  • 3
  • 2

Nhớ câu: Open your book :)

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.