Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Thang đo độ thành thạo từ vựng

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 119

Đây là một số từ trong danh sách 3000 từ vựng hay xuất hiện nhất trong tiếng Anh. Dưới đây mình liệt kê một số từ trong 3000 từ đó. Chia thành 100 phần, mỗi phần ứng với 1 % gồm 2 từ. Các từ vựng được sắp xếp theo tần suất sử dụng giảm dần. Chẳng hạn như từ The đứng đầu tiên là từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, kế đến là từ He. Cứ tiếp tục như thế cho đến từ cuối cùng ít sử dụng nhất là Cream

Cách thức kiểm tra trình độ như sau:

Các bạn bắt đầu ở mức đầu tiên là 1 %, nếu các bạn đã biết rõ được nghĩa của 2 từ The và He các bạn được quyền đọc tiếp mức 2. Cứ như thế cho đến khi đến 1 mức nào đó, một trong hai từ bạn không biết nghĩa (hoặc không biết nghĩa cả hai ) thì coi như trình độ của các bạn dừng lại tại đó.

Sau đây là thang đo

Imgur Imgur

Sau khi kiểm tra mức độ thành thạo của bạn là bao nhiêu o.O ?

14
2 năm trước

50 Nhận xét