Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/SupremeKing4

Cách phát âm /t/ và /d/

SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
2 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

thanhs for sharing!!!

thế còn chiện có hay ko tham gia Xp Race sao roi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

chưa biết được! Đợi tháng 12 để cô mình bảo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

tuần sau nữa thi rùi má đến tháng 12 mới báo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

tuần sau thì được! Cuối tháng 12 thì không được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

z la van tham gia nhi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

mình like hất cả 2 rùi nhá, nhớ like xp race cho mih vs

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 161

em ơi hay để tới cuối tháng 12 đi, 3 tuần nữa chị thi hay để mọi người thi xong rùi thi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dung6b.1

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

you are welcome!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

thank ma ko like the ah

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoyeu

thank you, it is helpful.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

thank ma ko like the ah

2 năm trước