Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"As soon as I find out I will let you know."

Dịch:Ngay khi tôi phát hiện ra tôi sẽ cho bạn biết.

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienduong10

sớm nhất có thể khi tôi tìm ra tôi sẽ cho bạn biết

1
Trả lời2 năm trước