Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They would have written that letter."

Dịch:Họ đáng lẽ đã viết lá thư đó rồi.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longhd1

Đáng lẽ họ đã viết lá thư đó rồi. Why not?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vdongold
Vdongold
  • 14
  • 11
  • 6
  • 3
  • 2

Would have + P2 = Đáng lẽ ra

1 năm trước

https://www.duolingo.com/programmerit

"Họ đáng lẽ đã viết bức thư đó rồi" - dịch như thế này không đúng? Why?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gautrucbe

"họ đáng lẽ đã viết bức thư đó" mà sai Đề nghị các admin của phần mềm học thêm tiếng việt nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

họ đáng lẽ đã viết bức thư đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

họ đáng lẽ đã viết bức thư đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tom261

Họ đáng nhẽ đã viết bức thư đó . Cũng đung chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dnhang88

nhảm quá đi duolingo : b

11 tháng trước