Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Áo khoác của tôi đáng giá bao nhiêu?"

Dịch:How much is my coat worth?

1
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhungTranD

Tại sao không dùng cost nhỉ?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 5

cost là động từ, nếu muốn dùng cost thì: How much does my coat cost?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 5

How much is my coat?

0
Trả lời1 năm trước