"Áo khoác của tôi đáng giá bao nhiêu?"

Dịch:How much is my coat worth?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhungTranD

Tại sao không dùng cost nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 38

cost là động từ, nếu muốn dùng cost thì: How much does my coat cost?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 38

How much is my coat?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.