Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy là vợ của tôi."

Dịch:She is my wife.

2 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranTuongdat

Có làm sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Truongngoc246521

Tình tứ quá đi, mà mình đang học lớp 12 mình có thể làm quen với hai bạn được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tieuthu19042

tặng bn 1 lingot làm quà nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MiKJyt

Nếu m tôi trả lời nhớ cho tôi môt lingot nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kaito639258

Mình với

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vietphuong001

She is wife of me cũng sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThLiu14

Her is my wife cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongminhq

Dung la dien qua ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kaito639258

Yeeeeeeeeeeeee

1 năm trước

https://www.duolingo.com/OopsNhonTNT_08

Bad!!!!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/OopsNhonTNT_08

Bad!!!!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/9ZVwv7dw

óc chó

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/9ZVwv7dw

óc chó

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/9ZVwv7dw

óc chó

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/9ZVwv7dw

óc chó

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/9ZVwv7dw

óc chó

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/9ZVwv7dw

óc chó

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/9ZVwv7dw

óc chó

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/9ZVwv7dw

óc chó

6 tháng trước