https://www.duolingo.com/ChauLe3

Kết quả 100 Xp tuần 1/11/2015

 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Hello everybody!!!

Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu. Tại dạo này mình bận quá, thông cảm nhé.

Sau đây là kết quả

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Chúc mừng bạn Cam lét đã đoạt giải tuần này nha.

Tuần này mình sẽ chia giải thưởng như sau:

 • Điểm từ 100 đến 500 xp : 25 lingots

 • Điểm từ trên 500 đến 1000 xp : 50 lingots

 • Điểm từ trên 1000 đến 1500 xp: 75 lingots

 • Điểm từ trên 1500 đến 2000 xp : 100 lingots

 • Điểm từ trên 2000 đến 2500 xp : 125 lingots

 • Điểm từ trên 2500 đến 3000xp : 150 lingots

 • Điểm từ trên 3000 đến 3500 xp : 175 lingots

 • Điểm từ trên 3500 đến 4000 xp: 200 lingots

 • Điểm từ trên 4000 đến 5000 xp: 225 lingots

 • Trên 5000 xp 250 lingots

Thông báo Do từ đây tới hết tháng 12 mình bận ôn và thi học kì nên mình sẽ tạm hoãn cuộc đua tới sang năm. Hẹn gặp lại các bạn vào những kì tới. Cảm ơn mọi người đã đông đảo tham gia :)

3 năm trước

54 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Grolias
 • 25
 • 21
 • 17
 • 9
 • 9

mình xếp hạng thứ 46

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Grolias
 • 25
 • 21
 • 17
 • 9
 • 9

đc 25 lingots

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

here you are :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Ad xếp thứ 4 :v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1312

So sweet and Good luck!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1312

thanks!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kingofvampire

Ad cung tham gia vậy ai tặng lingo cho Ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

I don't know '_'

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kingofvampire

như đã hứa với em, và để ủng hộ em năm sau tổ chức cuộc thi tiếp, anh đã tặng em lại 50% giải thưởng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kingofvampire

chết lố 5 cái rồi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

thanks :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

thứ 45, 10 lingot

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

là 25 nhé cưng, lần cuối nên ưu ái cho các bạn điểm thấp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Klingon1234
 • 25
 • 23
 • 22
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

LINGOTS FOR ME, CHELAU3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

25 for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Window1567890

The last lingots from Chaule3...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

25 for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hellohuyen

ad cũng thi à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

50 for you, good job

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hellohuyen

tuần sau có thi nữa không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

no :'(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhtbk

chúc bạn học tập và thi tốt nhé :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

If I had more only 1 XP, my prize would be 75 lingots instead of 50 lingots. But 1000 is a nice number, isn't it? It is sad to know that the class will temporarily close for months (:- Thank you very much for the last few weeks and see you next year on the class!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

See you later :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Yeah! Good luck for your exams!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DD-D

Me

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

Me ! Cộng thêm mười lingots tuần trước chưa đưa nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

nP-Do dung thu bao nhiu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

25 nữa là đủ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/henryfelixtpp

Mình mới tham gia được có 2 kì mà đã kết thúc rồi à??????

Chúc cô giáo thi tốt. Good luck!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

thanks.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhtra09

Chúc thi tốt nhé!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Thank you very much, I will try as much as possible

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

càng ngày càng quá đáng đc lắm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

==

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gioivuathoi

cho xin lingot ,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thien31926

thứ 25 em xin 25 lingost

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DD-D

Tớ chỉ nhận được có 24 lingots thui

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

ủa mình thấy nó hiện đã tặng 25 lings mà DD

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DD-D

Nhưng tớ chỉ nhận có 24 lingots thui

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

chịu ==

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Christmas

Hix, vì gặp biến cố...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/masterkiller2003

em xin lingots nào!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/deadpoolx-force

Em xin 25lingots nào!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnhDanhNg

ôi,em xếp hạng thứ 6,sướng quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/milestone1

Sao mình chưa thấy giải nhỉ, mình thứ 8 mà ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

thì comment mình mới tặng dc chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnhDanhNg

em cảm ơn chị,chúc chị thi tốt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

thank you ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoxe

@ChauLe3: Lớp học mở liên tục hả bạn? Mình tưởng không có lớp, đợi từ đầu tháng đến giờ :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

thì chỉ cần bạn còn share là vẫn còn trong lớp học, nhưng giờ mình ko quản lí lớp 1 thời gian thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoxe

Good luck ChauLe. See you again.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kemmymiu

E xếp thứ 31 ạ

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.