"Η γυναίκα πάει έξω."

Μετάφραση:The woman goes out.

πριν από 3 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/julio430134

Γιατη goes και οχι go

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.