Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We used to see him every Saturday."

Dịch:Chúng tôi đã từng thấy anh ấy mỗi thứ bảy.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/loannguyen756618

Tại sao mình trả lời là" chúng tôi đã từng nhìn anh ấy vào mỗi thứ bảy" lại sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

"Chúng tôi đã từng nhìn anh ấy vào mỗi thứ bảy." theo mình là một đáp án nên được chấp nhận (mặc dù ít dùng hơn trong thực tế). Nếu làm câu này một lần nữa mà đáp án của bạn không được chấm đúng thì bạn click vào nút Báo cáo đáp án nhé! Hy vọng các anh chị Mod của khóa học sẽ cập nhật đáp án này sớm! Chúc bạn học tốt!

2 năm trước