Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to open a restaurant together."

Dịch:Chúng tôi sẽ mở một nhà hàng cùng nhau.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nth_ngo

chúng tôi sắp mở một nhà hàng cùng với nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHo3

Dự định không được à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

chúng tôi sẽ cùng mở một nhà hàng cũng ko được ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiHngHch1

Sau này mỗi đứa một nơi...

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiHngHch1

Sau này mỗi đứa một nơi...

6 tháng trước