Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đang chờ con gái của tôi."

Dịch:I am waiting for my daughter.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

i am waitting my daughter ? co j sai ....cko mjk hoi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Câu của bạn sai nhé, vì bạn thiếu giới từ for! Nếu bạn nói là Tôi đang đợi. (I am waiting.) thì không cần for. Nhưng nếu bạn nói Tôi đang đợi ai đó/ cái gì đó. thì bắt buộc phải là I am waiting for someone/ something.

Ví dụ:

Tôi đang đợi xe buýt. = I am waiting for the bus.

Tôi đang đợi mẹ tôi. = I am waiting for my mother.

2 năm trước