Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những ngôi nhà của tôi không có mái nhà."

Dịch:My houses have no roof.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JaneTruong4

Ad ơi, tại sao k thể là My houses have not roofs?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiThang215

Cho hỏi tại sao không phải là: " my houses do not have roof."

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh23587

my houses are no roof - có được ko?

1 năm trước