"Những ngôi nhà của tôi không có mái nhà."

Dịch:My houses have no roof.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JaneTruong4

Ad ơi, tại sao k thể là My houses have not roofs?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiThang215

Cho hỏi tại sao không phải là: " my houses do not have roof."

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh23587

my houses are no roof - có được ko?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynLong682052

my houses without rood sao k dc vậy ad?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Câu không có động từ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/cuong150487

Cho hỏi my houses ~ it, thì dùng has chứ? Phải ko ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

My houses (Những ngôi nhà của tôi) tương đương với they (chúng) nhé bạn!

My house (Ngôi nhà của tôi) thì mới tương đương với it (nó) (:

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.