Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/khucdinhvinh

"I have a job for you."

2 năm trước

0 Nhận xét