https://www.duolingo.com/LeNhat2705

Kết bạn , giao tiếp

Cùng kết bạn và nói chuyện với nhau nâng cao phản xạ , từ vựng nào :)))

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gioivuathoi

hello , nice to meet you , can i talk to you ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 237

I think you should speak English in Duolingo :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/FakerSouth

Hi , my name Nam . Nice to meet you :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

Hi! My name is Quan ! Nice to meet you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/whitesnow97

hi guys!i'm a new member.let's make friend together .:)

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.