https://www.duolingo.com/profile/LeNhat2705

Kết bạn , giao tiếp

Cùng kết bạn và nói chuyện với nhau nâng cao phản xạ , từ vựng nào :)))

November 11, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

hello , nice to meet you , can i talk to you ?

November 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

I think you should speak English in Duolingo :)

November 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/FakerSouth

Hi , my name Nam . Nice to meet you :))

November 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

Hi! My name is Quan ! Nice to meet you

November 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/whitesnow97

hi guys!i'm a new member.let's make friend together .:)

November 19, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.