Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thật là một bất ngờ !"

Dịch:What a surprise!

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thietnguye14

Tốt lắm

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThachPrune
ThachPrune
 • 25
 • 5
 • 1000

Xin hỏi admin câu này có phải là một thành ngữ. Vì nếu dịch bình thường thì k ra. Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Đây là câu cảm thán với what nhé bạn!

Cấu trúc:

What + a/an (+ Tính từ) + Danh từ số ít + ! hoặc What (+ Tính từ) + Danh từ số nhiều + !

Ví dụ:

What a pity!

What an amazing picture!

What beautiful flowers!

2 năm trước