"Thank you for paying."

Dịch:Cảm ơn vì đã thanh toán.

November 13, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/luongag

Ở chỗ nào là "vì đã thanh toán"? Đề nghị xem lại đáp án. Theo tôi đáp án phải là "Cảm ơn bạn về việc thanh toán".

November 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DominiqueQ9

không thấy có chữ nào trong câu tiếng Anh để dịch sang tiếng Việt là đã cả.

November 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HieuLe949885

Chưa hiểu tình huống để sử dụng câu này. Nhân viên thu ngân nói với khách trả tiền hay người bạn đi chung nói lời cảm ơn với người bạn đã thanh toán bill ?

February 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hue449413

Xgjhtr

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/QunNguynDa

thank you for paying. Cảm ơn vì đã thanh toán (Chữ đã ở đây nên dịch theo tình huống giao tiếp. Nếu chỉ dịch là: Cảm ơn vì thanh toán thì nghe không hay, không hợp).

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HoangNguyen66

Cảm ơn về sự chi trả của bạn.

July 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

"Paying" trong câu này được chấp nhận là thanh toán, nhưng trong câu mẫu: " He leaves the restaurant without paying " lại không chấp nhận, mà phải là thanh toán tiền ! Lạ thât.

August 9, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.