Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thank you for paying."

Dịch:Cảm ơn vì đã thanh toán.

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongag
luongag
 • 25
 • 4
 • 656

Ở chỗ nào là "vì đã thanh toán"? Đề nghị xem lại đáp án. Theo tôi đáp án phải là "Cảm ơn bạn về việc thanh toán".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

For thì dịch là vì cũng đc chứ bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Chưa hiểu tình huống để sử dụng câu này. Nhân viên thu ngân nói với khách trả tiền hay người bạn đi chung nói lời cảm ơn với người bạn đã thanh toán bill ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hue449413

Xgjhtr

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DominiqueQ9
DominiqueQ9
 • 24
 • 19
 • 10
 • 471

không thấy có chữ nào trong câu tiếng Anh để dịch sang tiếng Việt là đã cả.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Cảm ơn về sự chi trả của bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguynDa
QunNguynDa
 • 25
 • 20
 • 2
 • 432

thank you for paying. Cảm ơn vì đã thanh toán (Chữ đã ở đây nên dịch theo tình huống giao tiếp. Nếu chỉ dịch là: Cảm ơn vì thanh toán thì nghe không hay, không hợp).

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoa20

cảm ơn đã thanh toán

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HungNguyen221831

"Cảm ơn đã thanh toán" sao lại sai nhể

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanluong.st

cám ơn đã thanh toán nên được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phong225378

Paying = đã thanh toán ?? :D?? Really

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Đã thanh toán thì mới cảm ơn chứ ;)

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
 • 25
 • 19
 • 6
 • 3
 • 1285

Quá hợp lý, tặng bạn 1 like

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynKimHn6

"Cảm ơn đã thanh toán" nên được chấp nhận, xin ad xem lại

9 tháng trước