"Tôi đã mất chìa khoá."

Dịch:I have lost the key.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/qun762357

Sao ở đây lại dùng the ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Chúng ta dùng mạo từ xác định "the" trước "key" vì ở đây người nói đề cập đến chiếc chìa khóa cụ thể (cái mà tôi đã mất) (:-

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QucHuy182317

Rất đúng

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/VTrnMinhTr

Ở đây sao lại là had vậy ad?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.