Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã mất chìa khoá."

Dịch:I have lost the key.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/qun762357

Sao ở đây lại dùng the ad ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Chúng ta dùng mạo từ xác định "the" trước "key" vì ở đây người nói đề cập đến chiếc chìa khóa cụ thể (cái mà tôi đã mất) (:-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VTrnMinhTr

Ở đây sao lại là had vậy ad?

10 tháng trước