1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "He wants to increase the con…

"He wants to increase the control."

Μετάφραση:Αυτός θέλει να αυξήσει τον έλεγχο.

November 13, 2015

7 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

A question. Is αυξήσει a different version of υποτακτική αορίστου or is it a different tense? My reference gives αυξηθεί as the υποτακτική αορίστου ( past subjunctive). I would be grateful for any assistance.


https://www.duolingo.com/profile/panagiotis_ts

"Αυξηθεί" is a passive form. For example:

Πρέπει να αυξηθεί ο έλεγχος. / Ο έλεγχος πρέπει να αυξηθεί. = The control must be increased.

"Αυξήσει" is used in both υποτακτική αορίστου and future simple, so you only have to change the particle depending on what you want to say.

  • Θέλει να αυξήσει τον έλεγχο. = He wants to increase the control.
  • Θα αυξήσει τον έλεγχο. = He will increase the control.

I hope that this helps! :-)


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Panagiotists, you are a real gift and more than generous with your time and knowledge. Thank you very much, it does indeed help :-)


https://www.duolingo.com/profile/D_..

"Αυξήσει" means someone will increase something, "αυξηθεί" means something will increase on its own accord. The first is a form of "αυξάνω", so, ενεργητική φωνή, the second of "αυξάνομαι" in παθητική φωνή.


https://www.duolingo.com/profile/MakisDemos

πώς θα μεταφράζαμε την πρόταση ''αυτός θέλει να αυξηθεί ο έλεγχος''; ευχαριστώ!


https://www.duolingo.com/profile/D_..

He wants the control to be increased, χρησιμοποιώντας την παθητική φωνή όπως και στα παραδείγματα του Παναγιώτη στα παραπάνω σχόλια.


https://www.duolingo.com/profile/katerina393888

ευχαριστώ πολύ!

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.