Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to study Chinese philosophy."

Dịch:Tôi muốn nghiên cứu triết học Trung Quốc.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThXeTng

Triết lý với triết lí mà cũng tính lỗi. Sao mà lắm lỗi thế

2 năm trước