"IwanttostudyChinesephilosophy."

Dịch:Tôi muốn nghiên cứu triết học Trung Quốc.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThXeTng

Triết lý với triết lí mà cũng tính lỗi. Sao mà lắm lỗi thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng288003

I hate china

1 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.