Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đến từ Tây Ban Nha."

Dịch:You come from Spain.

2 năm trước

0 Nhận xét