"Chúng tôi ăn vào buổi sáng và buổi tối."

Dịch:We eat in the morning and at night.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

ai mà biết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongxinhdep123

sao lại cần mạo từ the hả các bạn ? giải thích hộ mình với . mình viết we eat in morning and evening lại sai là sao vậy ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangND17

Mình cũng không biết vi sao dùng "the" và "at", giải thích dùng mình với

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/CngThnh11

Buổi tối tôi nói là in the evening mà lại sai ??? At night à ban đêm mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Cảm ơn bạn. Cách dịch của bạn đã được cập nhật thành đáp án đúng nhé :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTam929563

sao lại at night?không hiểu nổi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lin11127

Sao moi dung

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tho415035

Sao lại "at night"? Ai biết giải thích hộ mình với.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/duong753115

At night là sao vậy

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.