Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have to return the book."

Dịch:Tôi phải trả lại quyển sách.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

lay lai k dk ak may v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bchtuyttri

return là "hoàn trả": chứ đâu phải "lấy lại" hay đòi lại đâu bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHaoNam

lấy lại khác với hoàn lại ,trả lại nhé. return có thể hoàn lại,trả lại,và trở lại hay trở về, được sử dungj nhiều..

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Ai hap (vờ) tu rì têơn tờ/2 buơt (kờ)

2 năm trước