Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Their society is very different."

Dịch:Xã hội của họ thì rất khác.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Shum901900

Xã hội của họ thì rất khác nhau ? Sao sai vậy admin :/

2 năm trước