"Their society is very different."

Dịch:Xã hội của họ thì rất khác.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Shum901900

Xã hội của họ thì rất khác nhau ? Sao sai vậy admin :/

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trusty80

Cùng câu hỏi

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.