https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Một số tổ chức viết tắt bằng tiếng Anh

Thấy mấy bạn có vẻ quan tâm, mình xin post thêm vài từ viết tắt nữa, lần này là tên của các tổ chức trên thế giới.

ASEAN = Association of South East Asian Nations = Hiệp hội các nước Đông Nam Á

UNICEF = United Nations Children's Fund = Quỹ nhi đồng LHQ

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Tổ chức LHQ về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

WHO = World Health Organization = Tổ chức y tế thế giới

WTO = World Trade Organization = Tổ chức thương mại thế giới

FAO = Food and Agriculture Organization of the UN = Tổ chức LHQ về lương thực và nông nghiệp

NATO = North Atlantic Treaty Organization = Khối Bắc Đại Tây Dương

WFP = World Food Program = Chương trình lương thực thế giới

UNEP = United Nations Enviroment Program = Chương trình LHQ về môi trường

UNDP = United Nations Development Program = Chương trình LHQ về phát triển

UNHCR = United Nations high Commisioner for Refugees = Cơ quan cao ủy LHQ về người tị nạn

WFC = World Food Council = Hội đồng lương thực thế giới

UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development = Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển

UNFPA = United Nations Fund for Population Activities = Quỹ hoạt động dân số LHQ

UNIDO = United Nations Industrial Development Organization = Tổ chức LHQ về phát triển Công nghiệp

UNITAR = United Nations Institude for Training and Research = Viện đào tạo và nghiên cứu LHQ

WB = World bank = Ngân hàng thề giới

UPU = Universal Postal Union = Liên minh bưu chính thế giới

ILO = International Labor Organization = Tổ chức lao động quốc tế

IDA = International Development Association = Hiệp hội phát triển quốc tế

IFC = International Finance Corporation = Công ty tài chính quốc tế

IMF = International Monetary Fund = Quỹ tiền tệ quốc tế

WMO = World Meteorological Organization = Tổ chức khí tượng thế giới

WIPO = World Intellectual Property Organization = Tổ chức thế giới về sở hữu trí tuệ

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries = Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

EEC = European Economic Community = Khối thị trường chung Châu Âu

ADB = Asia Development Bank = Ngân hàng phát triển Châu Á

November 15, 2015

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huym-tp

ASEAN = Association of South East Asian Nations = Hiệp hội các nước Đông Nam Á

UNICEF = United Nations Children's Fund = Quỹ nhi đồng LHQ

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Tổ chức LHQ về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

WHO = World Health Organization = Tổ chức y tế thế giới

WTO = World Trade Organization = Tổ chức thương mại thế giới

FAO = Food and Agriculture Organization of the UN = Tổ chức LHQ về lương thực và nông nghiệp

NATO = North Atlantic Treaty Organization = Khối Bắc Đại Tây Dương

WFP = World Food Program = Chương trình lương thực thế giới

UNEP = United Nations Enviroment Program = Chương trình LHQ về môi trường

UNDP = United Nations Development Program = Chương trình LHQ về phát triển

UNHCR = United Nations high Commisioner for Refugees = Cơ quan cao ủy LHQ về người tị nạn

WFC = World Food Council = Hội đồng lương thực thế giới

UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development = Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển

UNFPA = United Nations Fund for Population Activities = Quỹ hoạt động dân số LHQ

UNIDO = United Nations Industrial Development Organization = Tổ chức LHQ về phát triển Công nghiệp

UNITAR = United Nations Institude for Training and Research = Viện đào tạo và nghiên cứu LHQ

WB = World bank = Ngân hàng thề giới

UPU = Universal Postal Union = Liên minh bưu chính thế giới

ILO = International Labor Organization = Tổ chức lao động quốc tế

IDA = International Development Association = Hiệp hội phát triển quốc tế

IFC = International Finance Corporation = Công ty tài chính quốc tế

IMF = International Monetary Fund = Quỹ tiền tệ quốc tế

WMO = World Meteorological Organization = Tổ chức khí tượng thế giới

WIPO = World Intellectual Property Organization = Tổ chức thế giới về sở hữu trí tuệ

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries = Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

EEC = European Economic Community = Khối thị trường chung Châu Âu

ADB = Asia Development Bank = Ngân hàng phát triển Châu Á

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

sao copy lại i sì làm chi zậy @@

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PhuongLy2005.

Chị ơi NASA có nghĩa là gì ạ ?

December 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mino_Phuong

Very very very and very long !!!!!!!!! 1 like and 1 kick for you!!!!!!!!!!!!!!!!!!

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

thanks. But it is not very long :))

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mino_Phuong

Kick kick kick FOR YOU!!!!!!!!!!!!!!

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

What's the matter with you????

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mino_Phuong

I'm very CRAZY today. Because I very tired !!! T_T T_T

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Study so much, huh ???

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/William02hp

Có vẻ nhìu.... :3

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

ừ post hết để lần sau khỏi post

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KhanhMy1903

Addfr :))

October 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Nobi.Nobita

1 like, good job.

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landaicsv

cảm ơn bạn. Thấy hay để học

November 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

thế FBI viết tắt là gì??

December 22, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.