Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Từ và câu xuôi ngược

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 116

Cái này thì mấy bạn rành tiếng Anh chắc chẳng xa lạ gì nhỉ.

Câu và từ xuôi ngược trong tiếng Anh là những câu và từ khi đảo ngược lại thì vẫn không thay đổi ý nghĩa và câu chữ. Sau đây là một vài câu từ xuôi ngược thú vị mà mình sưu tầm được

Radar (máy rada)

Reviver (ly rượu mạnh)

Rotator (rô-ta-to)

Lepers repel (Ngưởi hủi bị kì thị)

Madam I'm Adam (Thưa quý bà, tôi là Adam)

Step not on pets (Không dẫm chân lên vật nuôi! )

No lemons, no melon (Không có chanh, không có dưa)

Dennis and Edna sinned (Dannis và Edna phạm tội)

Able was I ere I saw Elba (Tôi thật có tài trước khi tôi tới Elba)

A man, a plan, a canal, Panama (Một người đàn ông, một kế hoạch, một kênh đào, Panama)

Sums are not set as a test on Erasmus (Các tổng không phải là nội dung bài kiểm tra về Erasmus)

Có bạn nào kiếm được thêm thì bổ sung nhé !

1
2 năm trước

19 Nhận xét