Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have enough time."

Dịch:Chúng tôi có đủ thời gian.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranLeAnhD

Wtf tu ki hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhu18764

trời ơi sao câu này mình lại sai cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phunggiaanh

Đúng rồi lại sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeMinhTrun7

Nghe như not time...khó nghe ghê

2 tháng trước