Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have enough time."

Dịch:Chúng tôi có đủ thời gian.

0
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranLeAnhD

Wtf tu ki hả

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhu18764

trời ơi sao câu này mình lại sai cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phunggiaanh

Đúng rồi lại sai

0
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeMinhTrun7

Nghe như not time...khó nghe ghê

0
Trả lời2 tháng trước