Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The child was touching the cat."

Dịch:Đứa bé đang chạm vào con mèo.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VngHing

was touching thì nên dịch thế nào nhỉ? câu này đứng riêng một mình ko có ngữ cảnh gì cả.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Cậu bé đang chạm vào con mèo

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/viettuyen

Đây là quá khứ tiếp diễn nên phải dịch là: "đứa bé ĐÃ đang chạm vào con mèo"?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/_Baby_Eagle_

??

1 tháng trước