Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My father speaks to me on the phone."

Dịch:Bố của tôi nói với tôi trên điện thoại.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienbinhkl

speaks to me through the phone được không add???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/babybaby13

Bố tôi nói với tôi trên bàn điện thoại. là sai sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHuQu2

Bố của tôi nói trên điện thoại với tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tramphamto

bố của tôi nói điện thoại với tôi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/luong_uyen

thật khó hiểu

4 tháng trước