"Your speech was excellent."

Dịch:Bài diễn văn của bạn đã thật xuất sắc.

November 18, 2015

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HoaHang

Why don't I speak true

November 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Câu hỏi của bạn là gì?!

November 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Motivation676418

Từ excellent có phát âm khác đi không? Sao nghe khó quá vậy ad?

October 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/mBug2

sao nhất thiết phải là bài diễn văn ?

November 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HieuLe949885

Câu này sao được dịch thoáng bất ngờ vậy nhỉ. Không theo đúng thể của câu mẫu (was), tự thêm chữ (thật) trong câu dịch.

March 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Bạn raintory nếu còn tham gia, bạn vui lòng giải thích dùm sự khác nhau giữa DIỄN VĂN và BÀI DIỄN VĂN. Xin cám ơn

October 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Không dám dịch có chữ "thật" trong câu này !

January 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent

April 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent

May 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tahuuvinh

Tool ngu vl, ức chế vl, "Bài nói của bạn đã rất tuyệt" là đúng rồi, lại còn bắt lỗi thiếu chữ "chuyện" nữa chứ. Speech mà dịch "bài nói chuyện", tự nhiên vl, hài vl

August 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Sparkle546524

Có thể chấp nhận đáp án "Bài diễn văn của bạn thật xuất sắc" được ko, vì nếu cứ dịch như đáp án gợi ý nghe rất lủng củng.

June 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TrngHong17

excellent [ˈeksələnt

November 2, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.