"Your speech was excellent."

Dịch:Bài diễn văn của bạn đã thật xuất sắc.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoaHang

Why don't I speak true

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Câu hỏi của bạn là gì?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Motivation676418

Từ excellent có phát âm khác đi không? Sao nghe khó quá vậy ad?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mBug2

sao nhất thiết phải là bài diễn văn ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Câu này sao được dịch thoáng bất ngờ vậy nhỉ. Không theo đúng thể của câu mẫu (was), tự thêm chữ (thật) trong câu dịch.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Bạn raintory nếu còn tham gia, bạn vui lòng giải thích dùm sự khác nhau giữa DIỄN VĂN và BÀI DIỄN VĂN. Xin cám ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Không dám dịch có chữ "thật" trong câu này !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent, your speech was excellent

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tahuuvinh

Tool ngu vl, ức chế vl, "Bài nói của bạn đã rất tuyệt" là đúng rồi, lại còn bắt lỗi thiếu chữ "chuyện" nữa chứ. Speech mà dịch "bài nói chuyện", tự nhiên vl, hài vl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sparkle546524

Có thể chấp nhận đáp án "Bài diễn văn của bạn thật xuất sắc" được ko, vì nếu cứ dịch như đáp án gợi ý nghe rất lủng củng.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngHong17

excellent [ˈeksələnt

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.