"Lời đề nghị"

Dịch:The offer

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

The proposal

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anna346369

Suggestion dung mà

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.