Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lời đề nghị"

Dịch:The offer

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anna346369

Suggestion dung mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

The proposal

1 năm trước