Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We want to rent it for a week."

Dịch:Chúng tôi muốn thuê nó trong một tuần .

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong2610198

"Một tuần" nhưng t gõ thành "1 tuần" lại không được chấp nhận là sao? Đều như nhau mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Another.Andy

Đúng đó cả hai cùng giống nhau mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/reubennguyen9999

thế nào mà chả đuọc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanCongHung

"Chúng ta" tuy nghĩa không hay lắm nhưng không thể sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh378458

Phác kinh you shit

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TraNguyenT2

Ớ sao của t nó dịch sẵn luôn nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kieunuhn

me phat am nhu shit

1 năm trước