"Πιθανώς"

Μετάφραση:Possibly

November 19, 2015

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/anthimos152

με το "probably " τι διαφορα εχει?


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Possible είναι κάτι που δύναται να είναι αλήθεια, που μπορεί να υπάρξει (ακόμα κι αν δεν υπάρχει ήδη), με την έννοια ότι γίνεται να πραγματοποιηθεί, υπακούει σε φυσικούς νόμους, τη δεδομένη πραγματικότητα κλπ. Είναι δηλαδή δυνατό να συμβεί.

Probable είναι κάτι που μπορεί να συμβεί πιθανολογικά.

Έτσι, impossible σημαίνει κάτι αδύνατο ενώ improbable σημαίνει κάτι απίθανο να συμβεί. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι δυνατό αλλά ταυτόχρονα απίθανο να βρέξει μία συγκεκριμένη ημέρα.

Αντίστοιχα ερμηνεύονται και τα επιρρήματά τους.


https://www.duolingo.com/profile/anthimos152

οκ...ευχαριστωω..

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.