"Werunthroughthefields."

Dịch:Chúng tôi chạy xuyên qua những cánh đồng.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Fqminh

cầm thêm cây đuốc nữa là nguồn gốc của olympic luôn :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Long597039

wqwwuuupiiotyyytryyqqqyqoqgdtrsyuooiiigyuyti

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/dungchiphan

......xuyen qua canh dong co. Ma cung sai

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.