Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con mèo đang nhìn con cá đó."

Dịch:The cat is looking at that fish.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuy.nguyen.
thuy.nguyen.
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 8
 • 1042

And it is very hungry

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Or maybe not (:- Some cats are just very friendly ❤

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy.nguyen.
thuy.nguyen.
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 8
 • 1042

Really. Is that right?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Anything could happen! (:-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hienluong76

:)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/L6af4

BRN2SF

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiPht
HiPht
 • 19
 • 15
 • 2

Chết em rùi cá ơi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Mình khong hiểu câu này cho lắm..tại sao lại có that ở đây vậy mọi người

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

The cat look at that fish được không mọi người

7 tháng trước