"Do you want him to answer?"

Dịch:Bạn muốn anh ấy trả lời không?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhi538963

Tai sao co chu to

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Chào bạn. Cấu trúc của động từ "want" là: want (somebody) to do something. Đây là cấu trúc phải ghi nhớ cho từng động từ, chứ cũng không thật sự có quy tắc chung.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQD82

Không hiểu lắm.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/DannyTran542010

Không thấy có từ "muốn" trong phần tiếng việt.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.