"Súp là đáp án cho mọi thứ ."

Dịch:Soup is the answer to everything.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Không hiểu câu này, sao lại dùng to mà không dùng for nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Chào bạn. Đây là một lỗi thường gặp. Giới từ đi với "answer" luôn là "to" (không phải "for"), bạn lưu ý nhé :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Oke, cảm ơn bạn :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Không hiểu câu này, sao lại dùng to mà không dùng for nhỉ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.