Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ten"

Dịch:Mười

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanlanqn

Tôi trả lờ bằng số 10, sai là sao???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/son_nghiem

chỉ trả lời bằng chữ thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

ao bảo mình trả lời bằng số cũng đúng mà nhưng có gì đó kì kì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThamtuDuolingo

11 tháng trước nó chưa cập nhật bạn à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

bạn cũng cập nhận từ 3 tiếng trước mà viết số cũng được đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThamtuDuolingo

cạn lời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 7

Đờ heo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

cạn cơ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

mình không sai đúng mà đúng là lạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 7

??????????!!!!!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lian953621

Ten la 20, haha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 7

Khìn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chau1234567890

☺☺☺☺

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phng243267

ủa " then" chứ sao lại là "thơ nình "

5 tháng trước