"Ihavenevercookedfish."

Dịch:Tôi chưa bao giờ nấu cá.

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuocLapLee

Đáp án "Tôi chưa nấu cá bao giờ" cũng hợp lệ chứ nhỉ :D.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Đáp án của bạn đã được cập nhật vào hệ thống. Cảm ơn bạn nhé! ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Englishmanh875

trả lời là tui chưa bao giờ nấu cá cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Từ " Tui "của bạn dùng thuộc dạng từ ngữ địa phương nên không được chấp nhận là đúng rồi. Giả dụ một bạn ở miền Bắc dùng từ " Tớ ", chắc chắn cũng không được chấp nhận.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocgiau928502

tôi không bao giờ nấu cá sao lại sai vậy mn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lehongminhdc

"Tôi không bao giờ nấu cá." Vậy cũng sai hả?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tram_Vivian

them have vao thanh qua khu thi phai la chua tung hoac chua bao gio

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kacy2006

Đúng rùi!!!! Dzui!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhoenixFir13

Xem bình luận mới biết thì ra là như vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhThngNgu3

Tôi không có bao giờ nấu cá lại sai nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongtrang466246

lạ hê , tôi không bao giờ nấu cá cg sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thdarin

Câu này có khác câu "I never cook fish" không admin?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LmMinhTh5

"Tôi không bao giờ nấu cá" vậy có gi sai đâu chứ?never là k baoh hay là chưa chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranThiBie

Nếu dùng "Tôi không bao giờ nấu cá" thì không đúng vì đây là sự khảng định bạn không bao giờ nấu cá cả...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranThiBie

Câu này tôi dịch " tôi chưa từng nấu cá" vẫn đúng này, vì trước đến giờ tôi chưa nấu cá nhưng có thể sau nay tôi nấu.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynvnhng745789

Adder

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/VDuyHuynh2

Chúng ta đang dùng thì quá khứ nên khi dịch cần thể hiện hết ý nghĩa

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.