Duolingo, dil öğrenmek için dünyadaki en popüler yollardan biridir. En önemlisi, %100 ücretsizdir!

https://www.duolingo.com/baki_karakus

"it" zamiri nerelerde kullanılır?

"it" zamirinin insan olmayan varlıklar için kullanıldığını öğrenmiştim; fakat bu zamirin kullanıldığı cümlelere sadece insanların yapabildiği fiiller olduğunu görünce bildiğimden şüphe ettim. yanlış olmasın, örnek vereyim "it plays guitar" gibi cümleler gördüm diye hatırlıyorum.

2 yıl önce

3 Yorum


https://www.duolingo.com/serdaro81

İt insanlarda kullanılmaz doğru ama cinsiyetini bilmiyorsan kullanılır İngilizler kapı çaldığında kapıdakinin cinsiyetini bilmedikleri için who is it derler

2 yıl önce

https://www.duolingo.com/serdaro81

Hayvanlar da da kullanılır

2 yıl önce

https://www.duolingo.com/SelinPelinDerin.

İngilizce gramer - It zamirinin çeşitli kullanılışları

İngilizce tensler

Simple present tense Geniş zaman

Present continuous tense Şimdiki zaman

Future tense Gelecek zaman

Future continuous tense Sürekli gelecek zaman

Simple past tense Geçmiş zaman

Past continuous tense Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect continuous tense Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense Gelecek zamanda devamlılık

It bilindiği gibi İngilizce'de işaret zamiridir ve o anlamına gelir. Ancak buradaki kullanılış şeklinde o olarak tercüme edilmemesi gerekir.

Bunu bir cümle kalıbı olarak öğrenelim.

to be fiili adjective infinitive

It is easy to learn English.

İngilizce öğrenmek kolaydır.

It is dangerous to lean out of the window. Pencereden dışarıya sarkmak tehlikelidir.

It is very nice to swim in the sea. Denizde yüzmek çok güzeldir.

It is easy to read this book. Bu kitabı okumak çok kolaydır.

It is impossible to save money now. Şimdi para biriktirmek imkansızdır.

It is harmful to smoke. Sigara içmek zararlıdır.

It is too late to do anything. Bir şey yapmak için çok geç.

Olumsuz şekli,

It is not easy to refuse an invitation. Bir daveti reddetmek kolay değildir.

It is not difficult to climb a mountain. Bir dağa tırmanmak zor değildir.

Soru şekli,

Is it easy to learn English? İngilizce öğrenmek kolay mıdır?

Is it easy to run on the snow? Karda koşmak kolay mıdır?

Is it possible to see him? Onu görmek mümkün müdür?

Olumsuz soru şekli,

Isn’t it easy to learn English? İngilizce öğrenmek kolay değil midir?

Isn’t it dangerous to drive so fast? O kadar hızlı araba sürmek tehlikeli değil midir?

Bu çeşit cümleler Simple Past Tense olarak kurulmak istenirse is yerine was kullanılır.

It was too late to do anything. Bir şey yapmak için çok geçti.

It was very nice to receive a letter from you. Senden bir mektup almak çok güzeldi.

It was impossible to open that door. Şu kapıyı açmak imkansızdı.

Objective Pronoun (nesne durumundaki zamir) ile beraber kullanımı;

to be fiili adjective for objective pronoun infinitive

It is easy for me to learn English.

Benim için İngilizce öğrenmek kolaydır.

It is difficult for him to play football. Onun için futbol oynamak zordur.

It is impossible for me to see him. Benim için onu görmek imkansızdır.

It is very easy for them to swim in the river. Onlar için nehirde yüzmek çok kolaydır.

It is important for you to win the game. Sizin için maçı kazanmak önemlidir.

Olumsuz şekli,

It is not easy for me to find her. Onu bulmak benim için kolay değil.

It is not difficult for them to pass the exam. Onlar için sınavı geçmek zor değildir.

Soru şekli,

Is it difficult for you to study French? Sizin için Fransızca çalışmak zor mudur?

Is it easy for him to play tennis? Onun için tenis oynamak kolay mıdır?

Bu çatı ile “Simple Past Tense” cümle kurulmak istenirse, yine “is” yerine “was” kullanılır.

It was difficult for them to study mathematics. Onlar için matematik çalışmak zordu.

It was difficult for me to leave you. Senden ayrılmak benim için zordu.

Read more: http://www.limasollunaci.com/ingilizce-gramer-it-zamirinin-cesitli-kullanilislari/#ixzz3y4Iy6Keq

2 yıl önce