1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. sao mình học tới bài màu sắc …

https://www.duolingo.com/profile/hongloan12

sao mình học tới bài màu sắc xong rồi sao chẳng học tiếp được nữa

November 22, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

bạn học xong động từ nữa mới được học tiếp

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.