https://www.duolingo.com/hongloan12

sao mình học tới bài màu sắc xong rồi sao chẳng học tiếp được nữa

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

bạn học xong động từ nữa mới được học tiếp

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.