Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hongloan12

sao mình học tới bài màu sắc xong rồi sao chẳng học tiếp được nữa

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

bạn học xong động từ nữa mới được học tiếp

2 năm trước