Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will access from here."

Dịch:Tôi sẽ truy cập từ đây.

2 năm trước

0 Nhận xét