Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta bắt đầu ở Mỹ."

Dịch:He begins in America.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenlamt12

GHÉT

1 năm trước

https://www.duolingo.com/carol95140

Tại sao lại dùng in. Mà không phải at nhỉ ai giải thích cho mình với.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/jury779923

Begin và start giông hay khác nhau

2 tháng trước