"Anh ta bắt đầu ở Mỹ."

Dịch:He begins in America.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenlamt12

GHÉT

1 năm trước

https://www.duolingo.com/carol95140

Tại sao lại dùng in. Mà không phải at nhỉ ai giải thích cho mình với.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/jury779923

Begin và start giông hay khác nhau

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.