1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "Hvordan kan jeg leve uten de…

"Hvordan kan jeg leve uten deg?"

Translation:How can I live without you?

November 24, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/snrailing

I'm certain this is an essential phrase to learn in Norwegian. ;)


https://www.duolingo.com/profile/Ondtogviltonsket

Bare gå ut og finne en annen... Det er sju milliarder mennesker i verden! Altså, bp!


https://www.duolingo.com/profile/felipedourahdo

I can't live if living is without you... kenlee....

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.