Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I look at the stone."

Dịch:Tôi xem viên đá.

1
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/noidaungutri

Cái nì sai gì ta

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 903

.

0
Trả lời5 tháng trước