Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/dangthithuhang

Ai giúp tớ nói chuyện thông thạo tiếng anh với, tớ cố gắng nhưng không biết phải làm gì

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanbarca05
quanbarca05
 • 21
 • 14
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

chịu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangthithuhang

hụ hụ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Hỏi như thế này làm sao trả lời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangthithuhang

:(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangthithuhang

:)

2 năm trước