https://www.duolingo.com/dangthithuhang

Ai giúp tớ nói chuyện thông thạo tiếng anh với, tớ cố gắng nhưng không biết phải làm gì

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

chịu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangthithuhang

hụ hụ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Hỏi như thế này làm sao trả lời

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangthithuhang

:(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangthithuhang

:)

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.